Modig
Medfølelse
Mestring
Et trygt hjem Værdier
Varme
Visdom
Vores værdigrundlag
Fællesskab
Fortælling
Forandring
play_circle_outline Livet på vores interne skole

Velkommen til Opholdsstedet Juelsminde

Opholdsstedet i Juelsminde er et socialpædagogisk opholdssted for anbragte børn og unge fra 3-18 år ved indskrivning.

Opholdsstedet i Juelsminde er først og fremmest børnenes og de unges hjem for et kortere eller længere periode.

Her gør vi os umage med, at alle trives og udvikler sig positivt i og uden for vores fællesskab. Faglighed, medfølelse og trivsel går hånd i hånd, og vi har fokus på at “blive til nogen frem for at blive til noget”.

Opbygning af bæredygtige relationer og udvikling af potentialer skabes gennem samspillet mellem pædagogerne og børnene. Vi skaber tryghed og genkendelighed. Sammen gennemfører vi en hverdag, et døgn, en weekend, en uge, en måned og 365 dage – sammen skaber vi et år fuld af udviklende udfordringer og mindeværdige oplevelser.

Vi skaber et værdifuldt liv sammen og for den enkelte.