Fritidsaktiviteter

VI TILSTRÆBER AT ALLE UNGE HAR FRITIDSAKTIVITETER UDE AF HUSET
1/1

Vi har fokus på

Skole
Sundhed
Rejser
Kreativitet
Sport

Korttidsanbringelser

Pædagogisk-, psykologisk observation og udredning 
 

Temadag om selskade

Et stadigt stigende antal unge selvskader

At selvskade er et højaktuelt tema, bekræftes både af den sørgelige kendsgerning, at et stort og stadigt stigende antal unge skader sig selv, og af den stærkt stigende interesse for emnet i medierne. Der er også spirende politisk interesse, hvilket sker, i en erkendelse af at selvskade er et alvorligt tegn på mistrivsel, der har nået et omfang, som ikke længere lader sig forstå udelukkende som et individuelt anliggende, men må ses som en lidelse i vores samfund.

Vi har i vores hverdag også oplevet den stigende tendens på nært hold og er ivrige for at klæde os bedst muligt på, i forhold til at hjælpe de af vores unge mennesker, der selvskader. Derfor har vi tilrettelagt en temadag med cand.mag og cand.psyk, specialist og supervisor i psykiatri Bo Møhl.

Her bor vi!

Kontaktinformationer

Kystvej 12A

7130 Juelsminde

Leder, Ellen Petersen: 2129 7873

ellen@juelsminde.com (sikker mail)

  • Grey Facebook Icon

© 2017 Opholdsstedet Juelsminde