Velkommen til Opholdsstedet Juelsminde

Et socialpædagogisk opholdssted for anbragte børn og unge fra 3-18 år ved indskrivning.

Opholdsstedet i Juelsminde er først og fremmest børnenes og de unges hjem for et kortere eller længere periode.

Her gør vi os umage med, at alle trives og udvikler sig positivt i og uden for vores fællesskab.

Faglighed, medfølelse og trivsel går hånd i hånd, og vi har fokus på at “blive til nogen frem for at blive til noget”.

Opbygning af bæredygtige relationer og udvikling af potentialer skabes gennem samspillet mellem pædagogerne og børnene. Vi skaber tryghed og genkendelighed.

Vi skaber et værdifuldt liv sammen og for den enkelte.

Indskrivning

 

Kontakt os i dag, så vi hurtigt kan få afklaret om vores tilbud matcher den unges behov.

Lad os se hinanden i øjnene.

Det er vigtigt for os, at den unge og dennes familie føler sig trygge i anbringelsen.

Aftal et besøg, så I kan få en fornemmelse af mulighederne her hos os.

Vi glæder os til at byde jer velkommen.