Selvstændighed & Relationer

Vi vægter relationsskabende samvær højt. Vi finder netop de gode og positive relationer som fundamentet for det pædagogiske arbejde.
Det er relationer mellem mennesker, der skaber grobund for ændringer, da vi kun i samspil med andre er i stand til at udvikle os.
De unge, der har størst succes med venskaber uden for opholdsstedet, er de unge, der af forskellige årsager har deres naturlige gang i lokalområdet, som f.eks. praktik pladser eller lokale skoletilbud og fritidsaktiviteter. Nogle har også fastholdt en kontakt til venner fra hjemegnen og ses med dem i weekends og ferier.

Fortrolige voksne

De unge har alle tilknyttet en primærpædagog/kontaktperson, som også fungerer som en fortrolig voksen. Kontaktpersonen og den unge er “parret”, så der sikres en god kemi og et godt samspil mellem den unge og den voksne.
Det er meget vigtigt, at den unge føler sig tryg i samværet med den voksne, og at den unge føler sig respekteret og anerkendt.

Den gode relation

Vi finder relationsarbejdet fuldstændig grundlæggende og afgørende for positiv trivsel og udvikling. Vores unge har ofte mange mislykkede og brudte relationer bag sig. Det pædagogiske personale tager ansvar for relationen, og derved får de unge erfaringer med, hvordan relationer opbygges og vedligeholdes gennem gensidig investering og forpligtigelser.
Vi prioriterer kvalitetstid og særlige “alene” tider med kontaktpersonen og den unge. Det er meget vigtigt, at de gennem forskellige aktiviteter og oplevelser, kan have “et fælles tredje” at være sammen om. Ofte er dette meget nemmere for de unge, der kan opleve det mere naturligt at indgå i samværet, når der er noget konkret at være sammen om.

Hver enkelt ung er unik, så tilgangen og relationen er forskellig

Her kan du møde Mikkel, som boede på opholdsstedet i Juelsminde i en årrække. I filmen fortæller han blandt andet om de udfordrende perioder og den støtte, der har været med til at udvikle ham til den unge mand, han er i dag. Mikkel har især været glad for relationen til de voksne. I dag bor han i udslusningslejlighed og er godt i gang med uddannelsen til anlægsstruktør.