Personale

Personalet på Opholdsstedet i Juelsinde er først og fremmest mennesker med hjertet på rette sted, og med relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddet metoder.
De kompetencer, som medarbejderne skal besidde, er mangesidede og forskellige.
Først og fremmest skal pædagogen have en anerkendende og inkluderende tilgang til det enkelte barn og konstant have på sinde, hvad der er på spil i barnet, og hvor vi sammen er på vej hen.
Dernæst skal den pædagogiske hverdag fungere godt med gode strukturer og faste rutiner, og da opholdsstedet har til huse i et stort bygningskompleks med store udearealer, er der desuden brug for personale med en praktisk tilgang til omgivelserne og med øje for at involvere børn og unge i de daglige opgaver.
Der er samlet set ansat et bredt felt af pædagoger, der har forskellige interesser, forskellige faglige styrker og forskellige berøringsflader med samfundet i øvrigt. På den måde oplever de unge forskellige typer af mennesker, med forskellige baggrunde og netværk, som kan bringe nye indsigter og muligheder ind i hverdagen.
Desuden lægger vi vægt på, at medarbejderne sætter en ære i at overvinde vanskeligheder med krum hals; har stor indsigt, sund fornuft og ikke mindst godt humør; holder af at leve livet og ikke går af vejen for at afprøve så mange udfordringer som muligt, ved at god moral er en dyd og ikke et gammeldags begreb.

Ellen Holberg

Forstander

Ann Rømer

Daglig Leder

Nanna Hansen

Pædagog

Brian Iversen

Pædagog

Tomas Lorenzen

Pædagog

Marie Jørgensen

Pædagog

Balder Korsgaard

Pædagog

Rolf Monberg

Pædagogmedhjælper

Janne Steffensen

Pædagog

 Eva Pætau

Pædagog

 Emma Lau

Pædagogstuderende

Danni Josefsen

Pædagogmedhjælper

 Niels Arne Bøgwad

Pædagogmedhjælper

Mette Johansen

Vikar

Magnus Frederiksen

Vikar

Bestyrelsen

Lisbeth Krohn

Formand

Jytte Fruelund

Bestyrelsesmedlem

Tatiana Nikolova

Bestyrelsesmedlem

Tove Andersen

Bestyrelsesmedlem

Erik Eriksen

Bestyrelsesmedlem