Døgnophold §66

På opholdsstedet i Juelsminde er der plads til 15 børn og unge i alderen 3 til 18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år.

Målgruppen er;

• Socialt truede børn og unge, der lider af omsorgssvigt fra tidlig barndom
• Børn og unge af etniske mindretal med uløste integrationsproblematikker eller som ikke kan opfylde eget behov for at opbygge en dansk kulturpraksis
• Børn og unge med udviklingsforstyrrelse, ADHD og autismespektrum forstyrrelser, der kan indgå i den øvrige målgruppe
• Børn og unge med store skolemæssige problematikker
• Børn og unge med begyndende misbrugsproblematikker

Efterværn §76

Nogle unge har brug for at blive på opholdsstedet i efterværn. Vi lægger sammen med den enkelte unge en god plan for omstændighederne heri.

Udslusning til selvstændig tilværelse samt uddannelse eller anden beskæftigelse

Der er mange muligheder for uddannelse eller anden beskæftigelse i lokalområdet. Fx
• VUC i Horsens
• EUV i Horsens
• PGU i Horsens

Et godt efterværn kan betyde forskellen på succes og en selvstændig tilværelse for en ung – eller spildte år med store personlige og sociale vanskeligheder. Mange af vores unge har haft stor gavn af at få efterværn på opholdsstedet, hvor de føler sig trygge og på hjemmebane.

Aflastning

Pusterum og fast holdepunkt for børn og unge i weekender og ferier

Opholdsstedet Juelsminde tilbyder aflastning. Tilbuddet er tiltænkt børn og unge, som har brug for et pusterum fra hverdagen. Vi har gode erfaringer med disse aflastningspladser.
Der er godkendt 2 aflastningspladser på Opholdsstedet Juelsminde.
Aflastningspladserne bliver typisk brugt i ferieperioder og/eller faste weekender.