Indskrivning

At stå over for et opbrud i livet kan være en meget utryg og uoverskuelig situation. Kontakt os endelig og lad os se, om vi kan være behjælpelige med en ny god begyndelse.

Kontakt Forstander Ellen Holberg – tlf. 2129 7873 eller pr. mail ellen@juelsminde.com

Henvendelsen om indskrivning foretages af den anbringende socialrådgiver.

Herefter arrangere vi besøg på stedet.

Målgrupper

På Opholdsstedet i Juelsminde kan vi modtage unge i alderen 3-23 år med meget forskellige vanskeligheder som;

• Socialt truede unge, der lider af omsorgssvigt fra tidlig barndom. Unge, hvor forældrene er livstruede- eller stærkt invaliderede af sygdom eller misbrug, og derfor ude af stand til at levere den fornødne omsorg.

• Unge af etniske mindretal med uløste integrationsproblematikker eller som ikke kan opfylde eget behov for at opbygge en dansk kulturpraksis.

• Unge med store skolemæssige problematikker pga. indlærings-, koncentrations- og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder.

• Unge der er kommet på kant af loven.

• Unge der har problematikker i forhold til hash og alkohol.

• Unge med udviklingsforstyrrelsen ADHD samt autismespektrumforstyrrelser, der kan indgå i den eksisterende målgruppe.

Opholdsstedet modtager ikke:

• Unge med svære psykiske lidelser som hovedproblematik.

• Unge med baggrund i svær og tiltagende kriminalitet, herunder personfarlig kriminalitet.

• Unge med fysiske/psykiske handicap der har opfattende plejebehov.

• Unge med massivt misbrug.

“Forskelligheder er en styrke”

– Forstander Ellen Holberg

Godkendelse & Tilsyn

Opholdsstedet i Juelsminde er en privat selvejende institution beliggende i Hedensted Kommune.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, der er godkendt som opholdssted jævnfør 11 pladser §66, 1 §107 og 1 enkeltmandsprojekt.
Opholdsstedet er godkendt af Socialtilsyn Midt, og det er dem, der fører tilsyn med stedet.

Godkendelse Opholdsstedet i Juelsminde